Forskning
Mina forskningsintressen är lek, leksaker och berättande, och de var i centrum för mitt arbete på Interactive Institutes Berättarstudio och före dess på Konstfack. Här kommer några frågeställnignar som jag är upptagen av:
• Leksaker som förmedlare av berättelser
• Barns lek och vuxnas lek
• Berättande i interaktiva medier

I Berättarstudion ledde jag projektet Narrative Toys, som hade till syfte att undersöka digitala leksaker som medium för berättande. Mer information finns på projektets hemsida. Länk finns i menyn till vänster.

Det finns också några rapporter och papers om projektet att ladda ner från publikationssidan. Länk finns i menyn till vänster

1998 genomförde jag ett projekt kring interaktivt berättande, ”På jakt efter den icke-linjära formen” som del av Konstfacks program för konstnärligt utvecklingsarbete. Jag intervjuade konstnärer, författare, speldesigner och forskare om deras syn på och erfarenheter av berättande i interaktiva medier. Projektet redovisades som en cd-rom med utdrag av intervjuerna. Jag hoppas kunna göra en textversion tillgänglig på denna sajt inom kort.