Teckningar
Som illustratör har jag mest arbetat med bok- och tidningsillustrationer samt skämtteckningar. Jag har arbetat med ämnen som genusfrågor på arbetsplatser, nya telekomteknologier och deras konsekvenser, fetma och kroppsmedvetande, relationen mellan sex och makt, text och medier som delar av våra liv och kroppar.

Eftersom jag kombinerar illustration med ett par andra jobb är jag kräsen vad gäller uppdrag. De ska helst falla inom något av mina intresseområden och jag behöver ett par veckor på mig för att få dem gjorda.

Böcker
Blom, Agneta P. (1998) Chefsliv.
Stockholm: Landstingsförbundet (Illustrationer)

Larsson, Waller, Westerdahl (1997) Politikerroll i förändring.
Stockholm: Landstingsförbundet (Illustrationer)

Indahl, Nils G. (2002) Nettjournalisten.
Kristiansand: IJ-forlaget (Omslag + illustrationer)

Pesikan, Evelyn (1996) Att blåsa upp eller förringa.
Chefer och arbetsförmedlare beskriver sina arbeten. Arbetsmarknadsstyrelsen (Omslag + illustrationer)

Assermark, Sörensson (1998) Arbetslag i skolan.
Stockholm: Liber (Omslag + illustrationer)

Vad hjälper mot fetma? Frågor och svar (2003)
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (Illustrationer)

Tidningar och tidskrifter i urval

Månadsjournalen
Dagens Nyheter
Journalisten
Aftonbladet
SMIL-bladet
Cupid Zero
Personaltidningar på bl a Ericsson och Telia