Undervisning


Den största delen av min undervisning sker inom programmet Materiel och virtuell design (MVD) på Malmö Högskola. Sedan hösten 2004 är jag programansvarig för MVD. Jag undervisar bland annat i följande ämnen

• Skiss-och ritteknik
• Att skriva om design
• Grafisk design
• Designprocesser

Jag undervisar och föreläser också i ämnen med anknytning till lek och leksaker

• Berättande i text, bild och interaktiva medier
• Lek och leksaker
• Lek och lärande